Silvija Ieviņa


Bioloģijas fakultāte
Augu fizioloģijas katedra
Vecākais laborants

Adrese: Jelgavas iela 1-Dabas māja
Telpa: 519. telpa

E-pasts: silvija.meza@lu.lv

Prombūtne: 01.09.2019 - 09.12.2020