Artūrs Ābols


Bioloģijas fakultāte
Molekulārās bioloģijas katedra
Pasniedzējs (Dr.)

Adrese: Jelgavas iela 1-Dabas māja
Telpa: 560. telpa

E-pasts: arturs.abols@lu.lv