Liliāna Teļeševa


Bioloģijas fakultāte
Fakultātes sekretārs
Metodiķis

Adrese: Jelgavas iela 1-Dabas māja
Telpa: 224. telpa
Tālrunis: 67033920

E-pasts: liliana.teleseva@lu.lv

Prombūtne: 03.08.2020 - 09.08.2020