Liliāna Teļeševa


Bioloģijas fakultāte
Metodiķis
Fakultātes sekretārs

Adrese: Jelgavas iela 1-Dabas māja
Telpa: 224. telpa
Tālrunis: 67033920

E-pasts: liliana.teleseva@lu.lv

Prombūtne: 03.03.2020 - 09.03.2020