Raitis Pečulis


Bioloģijas fakultāte
Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra
Pasniedzējs (Dr.)

Adrese: Jelgavas iela 1-Dabas māja
Telpa: 541. telpa
Tālrunis: 67033920

E-pasts: raitis.peculis@lu.lv