Cristina Bajo Santos


Bioloģijas fakultāte
Molekulārās bioloģijas katedra
Lektora p.i.

Adrese: Jelgavas iela 1-Dabas māja
Telpa: 541. telpa
Tālrunis: 67033920

E-pasts: cristina.bajo_santos@lu.lv

Prombūtne: 05.10.2020 - 02.02.2021