Cristina Bajo Santos


Bioloģijas fakultāte
Molekulārās bioloģijas katedra
Lektora p.i.

E-pasts: cristina.bajo_santos@lu.lv