Jānis Priednieks


Bioloģijas fakultāte
Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedra
Vadošais pētnieks

Adrese: Jelgavas iela 1-Dabas māja
Telpa: 550. telpa
Tālrunis: 67033920

E-pasts: janis.priednieks@lu.lv

Prombūtne: 07.07.2021 - 31.08.2021

.