Zaļā kārta - Augu anatomija, fizioloģija un ekoloģija