Rīgā, Kleistu ielā 1, Latvijas Biomedicīnas Pētījumu un Studiju centrā

Darbu aizstāvēs Gints Kalniņš

Darba nosaukums "Bakteriālo trimetilamīnu producējošu enzīmu strukturālie un funkcionālie pētījumi"