Bioloģijas fakultāte piedāvā studijas trīs maģistra līmeņu studiju programmās.