STUDĒ LU BIOLOĢIJAS FAKULTĀTĒ!


 

LU ir mūsdienīgs akadēmisko un profesionālo studiju centrs, kas līdz ar pētījumiem dabaszinātnēs, humanitārajās, sociālajās, tehniskajās zinātnēs un medicīnā sniedz dažādu veidu un līmeņu augstākās izglītības iespējas kā Latvijas, tā arī citu valstu iedzīvotājiem. Latvijas Universitātē iegūt, stiprināt un papildināt savas zināšanas un prasmes studenti var plašā zinātņu spektrā, tai skaitā arī dabaszinātnēs. Bioloģijas fakultāte piedāvā augstāko akadēmisko izglītību bioloģijā bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās. Kopš biologu sagatavošanas pirmsākumiem Latvijas Universitātē ir pagājuši 85 gadi. Šajā laikā ir mainījies gan fakultātes nosaukums un struktūra, gan tās atrašanās vieta. Visus, kuri ir studējuši bioloģiju, vieno vēlme izprast visu dzīvo, kā arī biologa gars, kas tiek paņemts līdzi no bioloģijas studijām.

Elektroniskā pieteikšanās studijām BAKALAURA studiju programmās


Pieteikšanās un elektroniskā pieteikuma apstiprināšana klātienē studijām BAKALAURA studiju programmās

Latvijas Universitātē, Raiņa bulvārī 19, (telpa tiks precizēta)

  • 06.07. - 12.07.

Reģistrēšanās - līgumu slēgšana klātienē studijām BAKALAURA studiju programmās

Bakalaura studiju programmām Bioloģija  un Biotehnoloģija un bioinženierija

Pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā

LU Dabas māja, Jelgavas iela 1, 501. telpa

  • 19.07. 9.30-17.00
  • 20.07. 9.30-16.00

Pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 2. kārtā

  • 21.07. 9.30-16.00
  • 22.07. 9.30-16.00
  • 23.07. 9.30-12.00

 

Reģistrēties studijām pretendents var, ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru.


Reģistrēšanās - līgumu slēgšana elektroniski studijām BAKALAURA studiju programmās 

Pretendentiem, kuriem ir elektroniskais paraksts eParaksts Mobile, būs iespēja reģistrēties un studiju līgumu parakstīt elektroniski. Sīkāku informāciju par to pretendents saņems e-pastā, uzņemšanas konkursam noslēdzoties.


Vairāk informācijas par uzņemšanu pamatstudijās

Pieteikšanās elektroniski studijām MAĢISTRA studiju programmās

05. - 15.07. Latvijas Universitātes absolventiem (pēc 2003. gada) www.luis.lv

05. - 16.07. Citu augstskolu absolventiem, aizpildot e-veidlapu www.lu.lv


Pieteikšanās klātienē studijām MAĢISTRA studiju programmās
Latvijas Universitātes  Akadēmiskā centra Dabas māja Jelgavas ielā 1, 501. telpa

05.07- 15.07.

pirmdienās,otrdienās trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst. 10.00 – 15.00


Iestājpārbaudījumi

Maģistra studiju programma Bioloģija

19.07.2021. plkst. 10.00, 107. telpā

Maģistra studiju programma Sporta zinātne (LV)

19.07.2021. plkst. 12.00, 107. telpa

Maģistra studiju programma Sporta zinātne (ENG)

19.07.2021. plkst. 12.00, 107. telpa

Maģistra studiju programma Uzturzinātne

20.07.2021. plkst. 9.00, attālināti ZOOM

 


Rezultātu paziņošana studijām MAĢISTRA studiju programmās

19.07.  plkst.12.00 Bioloģijas studiju programmā www.luis.lv

19.07. plkst.12.00 Sporta zinātne (LV/ENG) studiju programmā www.luis.lv

20.07. plkst. 10.00 Uzturzinātne studiju programmā www.luis.lv


Reģistrācija un līgumu slēgšana klātienē studijām MAĢISTRA studiju programmās

Latvijas Universitātes  Akadēmiskā centra Dabas māja Jelgavas ielā 1, 501.telpa

19.07. 12.00–16.00
20.07. 9.30–15.00
21.07. 9.30–15.00
22.07. 9.30–15.00
23.07. 9.30–12.00


Reģistrācija un līgumu slēgšana studijām MAĢISTRA studiju programmās elektroniski

Pretendentiem, kuriem ir elektroniskais paraksts eParaksts Mobile, būs iespēja reģistrēties un studiju līgumu parakstīt elektroniski. Sīkāku informāciju par to pretendents saņems e-pastā, uzņemšanas konkursam noslēdzoties.


Vairāk informācijas par uzņemšanu maģistrantūrā

Pieteikšanās klātienē studijām BF doktorantūrā:

23. 08. - 3. 09. 9.00 - 12.30  / 13.00 - 16.00 LU galvenajā ēkā, Raiņa. bulvārī 19, 144. kabinetā

Pieteikšanās elektroniski studijām BF doktorantūrā:

Iesniedzamos dokumentus ieskenētus jānosūta uz ilze.danusevica@lu.lv. E-pastam jāpievieno apliecinājums par nosūtītajiem dokumentiem un  reģistrācijas maksas veikšanu.

Vairāk par pieteikšanos:  67033966 vai ilze.danusevica@lu.lv.


Vairāk informācijas par uzņemšanu doktorantūrā


INFORMĀCIJA PAR 2021. / 2022. AKADĒMISKĀ GADA UZŅEMŠANU