Foto: Valsts prezidenta kanceleja.

Saskaņā ar Valsts prezidenta un Ordeņu kapitula 2022. gada 4. aprīļa lēmumu četriem Latvijas Universitātes profesoriem un pētniekiem piešķirti augstākie Latvijas valsts apbalvojumi – Triju Zvaigžņu ordenis un Atzinības krusts. Latvijas Universitāte no sirds sveic un lepojas ar augstāko apbalvojumu ieguvējiem!

Triju Zvaigžņu ordenis

Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls 2022. gada 4. aprīlī nolēma atbilstoši Valsts apbalvojumu likuma 11. pantam par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvot ar Triju Zvaigžņu ordeni un iecelt par:

1. Iecelt par Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri:

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesori, bijušo Satversmes tiesas priekšsēdētāju Dr. iur. Sanitu Osipovu.

2. Iecelt par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku:

vēsturnieku, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētnieku, zemessargu Zigmāru Turčinski.

Atzinības krusts

Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls 2022. gada 4. aprīlī nolēma atbilstoši Valsts apbalvojumu likuma 30. pantam par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvot ar Atzinības krustu un iecelt par:

1. Iecelt par Atzinības krusta komandieri:

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Zinātniskās padomes priekšsēdētāju, vadošo pētnieku, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes profesoru, akadēmiķi Dr. biol. Jāni Kloviņu.

3. Iecelt par Atzinības krusta virsnieci:

Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieci Māru Zirnīti.

Kopumā 79 sabiedrības pārstāvjiem piešķirti augstākie Latvijas valsts apbalvojumi – Triju Zvaigžņu ordenis (piešķirts 34 personībām), Viestura ordenis (piešķirts 10 personībām) un Atzinības krusts (piešķirts 35 personībām). 

Apbalvojumus saņem izcilas personības visdažādākajās jomās. Tie ir mediķi, kuri drosmīgi un pašaizliedzīgi rūpējās par sabiedrības veselību un drošību Covid-19 pandēmijas apstākļos, izcili kultūras darbinieki, militārpersonas, robežsargi un Valsts policijas amatpersonas, kuras sargā mūsu valsts drošību, tiesu sistēmas pārstāvji, zinātnieki, skolotāji, uzņēmēji, pašvaldību darbinieki, nacionālās pretošanās kustības dalībnieki, vēsturnieki, novadpētnieki, sabiedriskie darbinieki.

Tie ir cilvēki, kuri ar savu darbu stiprinājuši demokrātisku, tiesisku un nacionālu Latviju.

Ordeņu kapituls 2022. gada 4. aprīlī nolēma atsākt augstāko valsts apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa un Atzinības krusta – pasniegšanu atbilstoši Valsts apbalvojumu likuma 56. panta pirmajai daļai, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Vairāk informācijas Latvijas Valsts prezidenta tīmekļvietnē.

Share