Valsts augu aizsardzības dienests aicina savā komandā augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanas daļas referentu!

Share