Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Janvāra beigās Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēka aicina LU pētniekus un doktorantūras studentus papildināt zināšanas semināros par zinātnisko publicēšanos, dažādu zinātnisko darbību raksturojošo rādītāju izgūšanu no citējamības datubāzēm, kā arī atsauču organizēšanu izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju piedāvātās iespējas.

Seminārus vadīs LU Bibliotēkas galvenā bibliotekāre Gita Rozenberga, pastāstot par citējamības datubāzēm (Web of Science, Scopus), atsauču pārvaldības rīkiem (Mendeley, EndNote Online), kā arī pievēršoties jautājumiem, kas skar zinātnisko publicēšanos, tostarp publicēšanos atvērtā piekļuvē (open access) (skatīt zemāk detalizētu aprakstus). Semināros būs iespēja darboties arī praktiski, tāpēc dalībnieki aicināti paņemt līdzi portatīvo datoru.

Semināri notiks LU Humanitāro un sociālo zinātņu centrā, Kalpaka bulvārī 4, 108. telpā šādos laikos:

22. janvāris plkst. 11.00-12.30 “Ievads zinātniskās publicēšanās procesā”. PIETEIKTIES

22. janvāris plkst. 15.00-16.30 “Ievads zinātniskās publicēšanās procesā”. PIETEIKTIES

23. janvāris plkst. 11.00-12.30 “Kā izmantot datubāzes Web of Science un Scopus studiju un pētniecības darbā?”. PIETEIKTIES

23. janvāris plkst. 15.00-16.30 “Kā izmantot datubāzes Web of Science un Scopus studiju un pētniecības darbā?”. PIETEIKTIES

29. janvāris plkst. 11.00-12.30 “Atsauču pārvaldības rīki: ērts risinājums rakstot, citējot un sagatavojot izmantoto literatūras sarakstu”. PIETEIKTIES

29. janvāris plkst. 15.00-16.30 “Atsauču pārvaldības rīki: ērts risinājums rakstot, citējot un sagatavojot izmantoto literatūras sarakstu”. PIETEIKTIES

 

Semināra “Kā izmantot datubāzes Web of Science un Scopus studiju un pētniecības darbā?” anotācija:

Seminārs paredzēts visiem LU doktorantūras studentiem un pētniekiem, kuriem nepieciešams papildināt zināšanas un prasmes bibliogrāfisko un citējamības datubāzu Web of Science un Scopus izmantošanā studiju un pētniecības darbā. Semināra laikā dalībnieki iegūs izpratni par Web of Science un Scopus nozīmi un pielietojumu zinātniskā darbā, kā arī apgūs zināšanas par Web of Science un Scopus saturu, funkcionalitāti, datu meklēšanas un analīzes iespējām, zinātnisko rezultātu mērījumu parametriem, autoru, institūciju pārskatu atlasi.

 

Semināra “Atsauču pārvaldības rīki: ērts risinājums rakstot, citējot un sagatavojot izmantoto literatūras sarakstu” anotācija:

Seminārs paredzēts visiem LU doktorantūras studentiem un pētniekiem, kuriem nepieciešams papildināt zināšanas un prasmes citēšanas jeb atsauču pārvaldības rīku izmantošanā studiju un pētniecības darbā.

Dalībnieki iegūs izpratni par atsauču pārvaldības rīku nozīmi pētnieciskā darbā un pielietošanas priekšrocībām. Semināra laikā dalībnieki apgūs zināšanas par Mendeley un EndNote Web programmatūru instalēšanas nosacījumiem un funkcijām: bibliogrāfiskās informācijas un pilntekstu importēšana no e-resursu datubāzēm, personīgās e-bibliotēkas veidošana, piezīmju organizēšana, citēšanas stila izvēle un automātiska piemērošana atsaucēm tekstā, kā arī izmantotās literatūras saraksts (jeb bibliogrāfija), informācijas apmaiņa un bibliogrāfiskās datubāzes veidošana kopā ar pētījuma sadarbības partneriem.

 

Semināra “Ievads zinātniskās publicēšanās procesā” anotācija:

Seminārs paredzēts visiem LU doktorantūras studentiem un pētniekiem, kuriem nepieciešams papildināt zināšanas un prasmes par zinātniskās publicēšanās jautājumiem. Semināra laikā dalībnieki iegūs izpratni par publicēšanās procesa posmiem, zinātniskā raksta elementiem un to nozīmi informācijas izplatīšanā, izzinās žurnālu izvēles iespējas, tostarp izvairīšanos no viltus izdevēju žurnāliem, kā arī iegūs priekšstatu par publicēšanos atvērtā piekļuvē (Open Access).

 

Kontaktinformācija:

Gita Rozenberga
E-pasts: gita.rozenberga@lu.lv
Tālr.: 67551286

Share