Nils Rostoks


Bioloģijas fakultāte
Studiju programmas direktors
Studiju virziena vadītājs

Bioloģijas fakultāte
Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra
Asociētais profesors

Adrese: Jelgavas iela 1-Dabas māja
Telpa: 541. telpa
Tālrunis: 67033920

E-pasts: nils.rostoks@lu.lv

Prombūtne: 01.07.2021 - 25.08.2021

Dr. biol., vad. pētnieka Nila Rostoka
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
 
Dzimšanas gads: 1969.
 
Izglītība:

1988.-1993.   Studijas LU Bioloģijas fakultātē
1993.-1995.   Studijas LU Bioloģijas fakultātes maģistrantūrā
1995.-1999.   Doktorantūra LU Bioloģijas fakultātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedrā

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1995.   Bioloģijas maģistrs
1999.   Bioloģijas zinātņu doktors
2007.   LU Bioloģijas fakultātes vadošais pētnieks

Nodarbošanās:

1989.-1993.   LU BF Augu un mikroorganismu ģenētikas laboratorijas laborants
1993.-2000.   LU BF Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedras zinātniskais līdzstrādnieks
1999.-2000.   LU BF docents (uz līguma pamata)
2000.-2003.   Zinātniskais līdzstrādnieks (postdoks) Department of Crop and Soil Sciences, Washington State University, Pullman, WA, USA
2003.-2006.   Molekulārais ģenētiķis (postdoks) Scottish Crop Research Institute, Dundee, Scotland, UK
2006.-   LU Bioloģijas fakultātes vadošais pētnieks

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos > 20
Konferenču tēzes  > 30
 1. Keiša A, Brueggeman R, Drader T, Kleinhofs A, Rostoks N (2010) Transcriptome analysis of the barley nec3 mutant reveals a potential link with abiotic stress response related signaling pathways. Environmental Experimental Biol, in press
 2. Close T, Bhat P, Lonardi S, Wu Y, Rostoks N, Ramsay L, Druka A, Stein N, Svensson J, Wanamaker S, Bozdag S, Roose M, Moscou M, Chao S, Varshney R, Szucs P, Sato K, Hayes P, Matthews D, Kleinhofs A, Muehlbauer G , DeYoung J, Marshall D, Madishetty K, Fenton R, Condamine P, Graner A, Waugh R (2009) Development and implementation of high-throughput SNP genotyping in barley. BMC Genomics 10:582
 3. Kleinhofs A, Brueggeman R, Nirmala J, Zhang L, Mirlohi A, Druka A, Rostoks N, Steffenson BJ (2009) Barley stem rust resistance genes: structure and function. The Plant Genome, 2: 109-120
 4. Sparinska, A, Zarina, R, Rostoks, N (2009) Diversity in Rosa rugosa x Rosa hybrida interspecific cultivars. Acta Hort 836: 111-116
 5. Brueggeman R, Druka A, Nirmala J, Cavileer T, Drader T, Rostoks N, Mirlohi A, Bennypaul H, Gill U, Kudrna D, Whitelaw C, Kilian A, Han F, Sun Y, Gill K, Steffenson B, Kleinhofs A (2008) The stem rust resistance gene Rpg5 encodes a novel protein with nucleotide binding site, leucine-rich and protein kinase domains. Proc Natl Acad Sci USA, 105: 14970 – 14975 
 6. Kokina A, Rostoks N (2008) Genome-wide and Mla locus-specific characterization of Latvian barley varieties. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B, 62: 103 – 109
 7. Lyons M, Milne L, Rostoks N, Waugh R, Flavell AJ. (2008) Isolation, analysis and marker utility of novel miniature inverted repeat transposable elements (MITEs) from the barley genome. Mol Genet Genomics, 280: 275 – 285
 8. Keiša A, Kānberga K, Gill U, Kleinhofs A, Rostoks N (2008) Cloning and characterization of barley homologues of the Arabidopsis LSD1 gene: putative regulators of hypersensitive response. Acta Universitatis Latviensis, 745: 87 -101 
 9. Rostoks N, Ramsay L, MacKenzie K, Cardle L, Svensson JT, Bhat P, Roose ML, Stein N, Varshney RK, Marshall D, Graner A, Close TJ, Waugh R. (2006) A recent history of artificial outcrossing facilitates whole genome association mapping in elite inbred crop varieties. Proc Natl Acad Sci USA, 103: 18656-18661
 10. Nirmala J, Brueggeman R, Maier C, Clay C, Rostoks N, C. Kannangara G, von Wettstein D, Steffenson B, Kleinhofs A. (2006) Sub-cellular localization and functions of the barley stem rust resistance receptor-like serine/threonine-specific protein kinase RPG1. Proc Natl Acad Sci USA, 103: 7518-7523
 11. Rostoks N, Schmierer D, Mudie S, Drader T, Brueggeman R, Caldwell DG, Waugh R, Kleinhofs A (2006) Barley necrotic locus nec1 encodes the cyclic nucleotide-gated ion channel 4 homologous to the Arabidopsis HLM1. Mol Genet Genomics 275: 159-168
 12. Rostoks N, Mudie S, Cardle L, Russell J, Ramsay L, Booth A, Svensson JT, Wanamaker S, Walia H, Rodriguez E, Hedley PE, Liu H, Morris J, Close TJ, Marshall DF, Waugh R. (2005) Genome wide SNP discovery and linkage analysis in barley based on genes responsive to abiotic stress. Mol Genet Genomics 274: 515-527
 13. Rostoks N, Borevitz JO, Hedley PE, Russell J, Mudie S, Morris J, Cardle L, Marshall DF, Waugh R. (2005) Single Feature Polymorphism discovery in the barley transcriptome. Genome Biol 6:R54
 14. Horvath H, Rostoks N, Brueggeman R, Steffenson B, von Wettstein D, Kleinhofs A (2003) Genetically engineered stem rust resistance in barley using the Rpg1 gene. Proc Natl Acad Sci USA 100: 364-369
 15. Brueggeman R, Rostoks N, Kudrna D, Kilian A, Han F, Chen J, Druka A, Steffenson B, Kleinhofs A (2002) The barley stem rust resistance gene Rpg1 is a novel disease resistance gene with homology to receptor kinases. Proc Natl Acad Sci USA 99: 9328-9333
 16. Rostoks N, Park Y-J, Ramakrishna W, Ma J, Druka A, Shiloff BA, SanMiguel PJ, Jiang Z, Brueggeman R, Sandhu D, Gill K, Bennetzen JL, Kleinhofs A (2002) Genomic sequencing reveals gene content, genomic organization, and recombination relationships in barley. Funct Integr Genomics 2: 51-59
 17. Muiznieks I, Rostoks N (1998) Analysis of specific protein-DNA interactions. In: Basic Cloning Procedures (Berzins V, ed.), pp 68-103, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg.
 
Zinātniski pētnieciskā darbība:

1993.-2000.   Transkripcijas regulācija Escherichia coli šūnās
2000.-2003.   Miežu (Hordeum vulgare L.) slimību izturības gēna Rpg1 klonēšana
2003.-2006. Punktveida mutāciju molekulāro marķieru izstrāde miežu genoma analīzei
2006.-  Miežu hipersensitīvās atbildes pētījumi, molekulāro marķieru pielietojums augu  selekcijā

Akadēmiskie kursi:
 • Ievads bioinformātikā  B daļa 2 kredītp.
Papildus ziņas par profesionālo darbību:

Valsts pētījumu programmas agrobiotehnoloģijā projekta vadītājs (2006.- ).
Latvijas Zinātnes padomes projekta vadītājs (2007.- ).
Latvijas Ģenētiķu un selekcionāru biedrības biedrs (2006.- ).
Latvijas Mikrobiologu biedrības biedrs (2006.- ). 
 
2008. gada 29. janvārī