Trešdien, 4. decembrī, plkst. 16.30 LU Zinātņu mājas 501. auditorijā notiks zinātniskais seminārs, kurā ar gada laikā paveikto klātesošos iepazīstinās trīs maģistrantūras studenti, kas studijas maģistrantūrā uzsāka 2018./2019. ak.g. un kuriem konkursa kārtībā tika piešķirts finansiāls atbalsts pētniecības veikšanai visa gada garumā.

Seminārā ar prezentācijām uzstāsies Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas Profesionālā maģistra studiju programmas Optometrija 2. kursa studente Linda Krauze, Matemātikas nodaļas maģistra studiju programmas Matemātika 2. kursa students  Reinis Alksnis un Fizikas nodaļas maģistrants, Fizikas maģistra studiju programmas 2. kursa students Jānis Užulis. Katram jaunajam pētniekam tiks dotas 10 – 12 minūtes, lai iepazīstinātu ar pagājušajā akadēmiskajā gadā pētniecībā paveikto. Pēc prezentācijas klātesošajiem būs iespēja uzdot jautājumus, bet semināra noslēgumā – iespēja iesaistīties neformālā diskusijā par dzirdēto pie tējas vai kafijas tases.

Lai atbalstītu spējīgu 1. kursa maģistrantūras studentu mācības fakultātes piedāvātajās maģistra studiju programmās un veicinātu zinātnisko darbību FMOF pētniecības struktūrvienībās, LU FMOF 2018. gada rudenī pirmo reizi izsludināja konkursu maģistrantiem uz trīs zinātniskā asistenta vietām pa vienai katrā nodaļā. Konkursa kārtā izvēlētiem studentiem gada garumā tiek nodrošināts finansiālais atbalsts pētniecības veikšanai. Kā minēts, pirmajā gadā atbalstu saņēma optometriste Linda Krauze, matemātiķis Reinis Alksnis un fiziķis Jānis Užulis.

2019./2020. akadēmiskā gadā sākumā konkursu izsludināja atkal. Šajā akadēmiskajā gadā finansiālais atbalsts pētniecības veikšanai tika piešķirts Fizikas maģistra 1. kursa studentam Valtam Krūmiņam, Profesionālā maģistra studiju programmas Optometrija 1. kursa studentei Zanei Agarelovai un Matemātikas maģistra studiju programmas 1. kursa studentei Saivai Vilnei.

Vairāk par konkursu un pieteikšanos var lasīt LU FMOF tīmekļa vietnē.

Uzzini 2018./2019. akadēmiskā gada konkursa uzvarētāju stāstus:

 

Par Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti.

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte ir Latvijas Universitātes akadēmiska pamatstruktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai sekojošās zinātņu nozarēs: fizikas un matemātikas nozarē, kā arī medicīniskās fizikas apakšnozarē.

Share