Foto: Madara Rakšte

Vieslektors fakultātē viesojas jau otro gadu un šī vieslekcija fakultātei jau ir kļuvusi kā tradīcija. Piektdien, 29. novembrī, un sestdien, 30. novembrī, Latvijas Universitātes (LU) Ķīmijas fakultātē (ĶF) viesojās fakultātes absolvents, tagadējais Grācas Tehniskās universitātes (Austrija) pētnieks, ķīmijas doktors Matīss Reinfelds.

Matīss lasīja lekciju organiskās ķīmijas kursā, ko vada profesors Andris Zicmanis. Savās lekcijās Matīss vēlējās sniegt ieskatu fotoķīmijas nozarēs, kuras šodien ir aktuālas visas pasaules līmenī, taču kuras viņš nedzirdēja savā studiju laikā, jo tās parasti īpaši nepiemin klasiskā organiskās ķīmijas kursā. Matīss uzsver, ka viņam ļoti patīk Latvija un gribētu būt ar Latvijas ķīmijas dzīvi saistīts, kā arī viņu iepriecina tas, ka Latvijas Universitāte dod šādu iespēju kā ārštata viesim stāstīt par lietām, kas pašam šķiet interesantas.

Kā nokļuvi Austrijā?

Austrijā nokļuvu pēc sava doktora darba, kuru aizstāvēju Vācijā. Mani ieinteresēja tēma, kas arī balstās uz fotoķīmiju, līdzīgi tam, ko es darīju Vācijā, bet kamēr Vācijā tas bija vairāk saistīts ar organisko ķīmiju un savā ziņā arī ar bioķīmiju, Austrijā tas vairāk saistās ar enerģiju un saules elementiem. Savas iegūtās zināšanas Vācijā varēju daļēji pielietot Austrijā un tajā pašā laikā iemācīties kaut ko jaunu par saules elementiem un organiskajiem pusvadītājiem.

Kāds ir tavs amats Grācas Tehniskajā universitātē?

Formāli skaitos universitātes projekta asistents jeb postdoks, līdz ar to mans galvenais pienākums ir veikt zinātnisko darbu. Bet postdokiem ir vēl otra, ne mazāk svarīga loma akadēmiskajā vidē, proti, būt padomdevējam un palīgam visiem tiem, kas strādā pie saviem bakalaura, maģistra, vai doktora darbiem.

Tavuprāt, kāds ir Latvijas izglītības līmenis?

Runājot par dabaszinātnēm, īpaši ķīmiju, teiktu, ka Latvijas izglītības līmeni pamatstudijās vērtēju ļoti augstu. Vidusskolas skolēnam ieteiktu braukt studēt uz ārzemēm tikai tad, ja tā ir Oksforda, Hārvarda vai kāda cita lielā augstskola. Maģistrantūras laikā biju ERASMUS+ programmā Somijā, doktorantūrā – Vācijā, tagad esmu Austrijā un visur esmu novērojis, ka piedāvātais studiju līmenis Latvijā neatpaliek. Doktorantūrā pats aizbraucu studēt uz ārzemēm, jo pēc ERASMUS+ pieredzes sapratu, ka vēlos turpināt izmēģināt ko jaunu, un tā būs iespēja paplašināt savu redzesloku. Bet to, ka līdz maģistrantūras beigām studēju Latvijā, es nenožēloju.

Tavs novēlējums Ķīmijas fakultātes studentiem?

Ķīmijas fakultātes studentiem novēlu ticēt savām spējām un izmanot to, kas tiek piedāvāts, jo piedāvājumi nav slikti, galvenais ir neieciklēties uz finansējumu, kurš ir mazāks nekā

Rietumeiropā. Nevajag domāt, ka zinātniskais darbs tāpēc ir sliktāks, jo ar naudu vien labus pētījumus nenopirkt. Ir vajadzīgi arī spējīgi cilvēki, un to Latvijā netrūkst. Un neaizmirst, ka tie laiki, kad ar augsta līmeņa zinātni varēja nodarboties vienatnē, ir jau pagājuši un tieši sadarbojoties var sasniegt jauns virsotnes. Visbeidzot pēdējais ieteikums no manis būtu ne tikai iet (pētīt) dziļumā, bet arī plašumā.

Share