2019. gada 28.–29. novembrī Humanitāro zinātņu fakultātē norisināsies 24. starptautiskā zinātniskā konference "Vārds un tā pētīšanas aspekti".

Lūdzam pieteikties elektroniski konferences mājaslapā https://vards.liepu.lv/ līdz 2019. gada 7. oktobrim.

Par referāta iekļaušanu konferences programmā tiks paziņots līdz 2019. gada 21. oktobrim.

Konferencē paredzētas divas tematiski iezīmētas sekcijas – par zinātnes valodas pētniecību (sadarbībā ar projektu “Latviešu zinātnes valoda intralingvālā aspektā”) un digitālo tehnoloģiju izmantojumu valodniecības pētījumos (sadarbībā ar Latvijas Lietišķās valodniecības asociāciju).

Konferences darba valodas: latviešu, lietuviešu, angļu, vācu un krievu.

Dalības maksa:

  • referentiem 70,00 eiro (maksājot līdz 2019. gada 7. novembrim) vai 80,00 eiro (pēc 2019. gada 7. novembra vai konferences dienās);

  • katram līdzautoram, kas nepiedalās konferencē, 35,00 eiro (līdz 2019. gada 7. novembrim) vai 40 eiro (pēc 2019. gada 7. novembra un konferences dienās)*;

  • klausītājiem, kas vēlas piedalīties visos konferences pasākumos, 30,00 eiro.

Share