Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesionālā maģistra studiju programma „Rakstiskā tulkošana” jau trešo reizi iekļauta sadarbības tīklā “Eiropas maģistrs tulkošanā” (EMT)”, apliecinot atbilstību starptautiski atzītiem kvalitātes standartiem tulkotāju sagatavošanā.

EMT ir partnerības projekts starp Eiropas Komisiju un augstākās izglītības iestādēm, kas piedāvā maģistra studiju programmas rakstiskajā tulkošanā. Tas ir kvalitātes zīmols maģistra grāda līmeņa augstskolu tulkošanas programmām, kuras atbilst saskaņotiem standartiem tulkotāju izglītībā.

Augstskolu programmas, kas, izmantojot atlases procedūru, ir novērtētas kā šiem standartiem atbilstošas, tiek iekļautas sadarbības tīklā “Eiropas maģistrs tulkošanā”, un tas darbojas kā forums iesaistītajām programmām un sekmē apmaiņu ar paraugpraksi.

EMT projekts tika sākts pēc Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta priekšlikuma 2005. gadā, un tā galvenais mērķis ir uzlabot tulkošanas programmu kvalitāti un veicināt augsti kvalificētu tulkotāju sagatavošanu, kā arī palīdzēt jaunajiem programmu absolventiem integrēties tulkošanas tirgū.

Dalība tīklā tiek piešķirta uz 5 gadiem, un to saņēmušās augstākās izglītības iestādes absolventiem izsniedz atbilstošus sertifikātus - "Eiropas maģistrs tulkošanā" ar EMT logotipu. Pirmo reizi LU Humanitāro zinātņu profesionālā maģistra studiju programma (PMSP) "Rakstiskā tulkošana" bija uzņemta EMT tīklā 2011. gadā.

 

Share