Par godu Alma Mater simtgadei LU Humanitāro zinātņu fakultāte š. g. 24. augustā aicina savus absolventus, esošos un bijušos pasniedzējus un darbiniekus pulcēties salidojumā, lai kopīgi dalītos atmiņās par Visvalža ielas namā aizvadītajiem studiju gadiem.

Tagadējās Humanitāro zinātņu fakultātes nams Visvalža ielā 4a ir bijusi LU studiju vieta daudzām jo daudzām filologu, žurnālistu, bibliotekāru paaudzēm kopš 20. gs. 70. gadiem, kad tajā sāka darbu toreizējās Filoloģijas fakultāte un Svešvalodu fakultāte.

Abu fakultāšu sākotne meklējama reizē ar Universitātes dzimšanu 1919. gadā, kad kā viena no pamatfakultātēm  jaunajā Latvijas Augstskolā izveidojās Valodnieciski filozofiskā fakultāte (vēlāk – Filoloģijas un filozofijas fakultāte).

Laikiem ritot, vairākkārt mainījušies fakultāšu nosaukumi (Vēstures un filoloģijas fakultāte,  Filoloģijas fakultāte, Svešvalodu fakultāte, Moderno valodu fakultāte, Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultāte).

Šodien studentu, Latvijas un ārvalstu mācībspēku un pētnieku skaita ziņā Humanitāro zinātņu fakultāte ir viena no lielākajām Latvijas Universitātē. Šeit studē nākamie valodu speciālisti, tulki un tulkotāji, literatūrzinātnieki, folkloristi, teātra zinātnieki un jau 10 gadus – arī antropologi.

Gaidīsim mūsu absolventus, esošos un bijušos pasniedzējus un darbiniekus 2019. gada 24. augustā Visvalža ielā 4a!

PASĀKUMA PROGRAMMA:

No 15:00 Reģistrēšanās.

16:00 Salidojuma svinīga atklāšana fakultātes zālē: uzrunas, absolventu priekšnesumi.

No 18:00 Pulcēšanās auditorijās pa studiju programmām un gadiem.

20:00 Sadziedāšanās un sadejošanās sākums ar muzikālo apvienību “Dzilna” fakultātes pagalmā. Dekānu svētku kliņģeris. Atmiņu ugunskura iekuršana. Brīvais mikrofons. LU literāro tekstu vietnes UBI SUNT muzikāli literārā performance.

No 22:00 līdz ~ 3 naktī Mūzika, dejas, karaoke fakultātes zālē.

Būs loterija, fotostūrītis u.c. pārsteigumi.

Līdz š.g. 16. augustam absolventi tiek lūgti reģistrēties šeit un iemaksāt dalība maksu uz norādīto kontu:
Saņēmējs: Latvijas Universitāte
Reģ. Nr.: LV 90000076669
LV51NDEA0000082414423
Luminor Bank AS
NDEALV2XXXX

Maksājuma mērķī obligāti jānorāda: HZF salidojums 2019, absolventa vārds, uzvārds (arī studiju laika uzvārds), absolvēšanas gads. (Piemēram: HZF salidojums 2019, Ieva Bērziņa (Bebre), 1998)

Dalības maksa:  līdz 16. augustam – 15 eiro, vēlāk un uz vietas pasākumā – 20 eiro.
Dalības maksa netiek atdota, ja dalībnieks uz salidojumu tomēr nevar ierasties.

Ierašanās pasākumā ar groziņu.

Tālruņi uzziņām: 67034908; 67034909, e-pasts: salidojums.visvalza4a@gmail.com

Share