Trīs Latvijas Universitātes (LU) fakultātes – Humanitāro zinātņu fakultāte (HZF), Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte (ĢZZF) un Ķīmijas fakultāte (ĶF) – LU simtgadē rīko salidojumus, lai kopīgi dalītos atmiņās par aizvadītajiem studiju gadiem.

HZF salidojums 24. augustā Visvalža ielā 4a

Tagadējās Humanitāro zinātņu fakultātes nams Visvalža ielā 4a ir bijusi LU studiju vieta daudzām jo daudzām filologu, žurnālistu, bibliotekāru paaudzēm kopš 20. gadsimta 70. gadiem, kad tajā sāka darbu toreizējās Filoloģijas fakultāte un Svešvalodu fakultāte.

Abu fakultāšu sākotne meklējama reizē ar Universitātes dzimšanu 1919. gadā, kad kā viena no pamatfakultātēm jaunajā Latvijas Augstskolā izveidojās Valodnieciski filozofiskā fakultāte (vēlāk –Filoloģijas un filozofijas fakultāte).

Laikiem ritot, vairākkārt mainījušies fakultāšu nosaukumi (Vēstures un filoloģijas fakultāte,  Filoloģijas fakultāte, Svešvalodu fakultāte, Moderno valodu fakultāte, Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultāte).

Šodien studentu, Latvijas un ārvalstu mācībspēku un pētnieku skaita ziņā Humanitāro zinātņu fakultāte ir viena no lielākajām Latvijas Universitātē. Šeit studē nākamie valodu speciālisti, tulki un tulkotāji, literatūrzinātnieki, folkloristi, teātra zinātnieki un jau 10 gadus – arī antropologi.

Salidojums būs pēdējā Lielā iespēja visiem satikties studiju vecajās mājās Daugavas labajā krastā, jo 2022. gada rudenī sāksies jauna ēra – Humanitāro zinātņu fakultāte pārcelsies uz LU jaunuzbūvēto Rakstu māju otrpus Daugavai.

ĢZZF salidojums 24. augustā Dabas mājā

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte ir viena no ar tradīcijām bagātākajām un draudzīgākajām fakultātēm, jo visus esošos un bijušos fakultātes studentus vieno “ģeogrāfu mafijas” draudzības saites un sauklis: “Es miera dzīvi neatzīstu, kas laime ir – to meklēju!”

ĢZZF absolventi, esošie un bijušie pasniedzēji, darbinieki, studenti un ģeodraugi aicināti uz fakultātes 75 gadu jubilejas salidojumu.

Salidojuma pasākums tiks atklāts LU Dabas mājas Magnum auditorijā plkst. 15.00 ar svinīgo sēdi. Vakara saviesīgā daļa sāksies no plkst. 18.00.   

ĶF salidojums 14. septembrī Dabas mājā

Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte tika dibināta 1919. gadā, taču 1958. gadā tā tika pievienota Rīgas Politehniskajam institūtam (tagad – Rīgas Tehniskā universitāte). Taču jau drīz pēc tam – 1964. gadā Latvijas Universitātē no jauna tika izveidota Ķīmijas fakultāte.

Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte aicina savus absolventus un darbiniekus pulcēties vienkopus fakultātes salidojuma pasākumā. Tā būs lieliska iespēja atcerēties studiju gadus, gūt pozitīvas emocijas, dalīties pieredzē un labi pavadīt laiku visiem kopā. Šī atkalredzēšanās gan ar pasniedzējiem, gan saviem kursabiedriem, gan kolēģiem būs emocijām bagāta un prieka pilna.

Share