Rīga, Jelgavas iela 1, 545. auditorija

Latvijas ūdeņu vides pētījumu un aizsardzības sekcija