Rīga, Jelgavas iela 1, 545. auditorija

Augu bioloģijas sekcija