LU Dabas māja, 545. auditorija

Ceturtdien 4. decembrī plkst. 16.00 LU Dabas mājas 545. auditorijā notiks Kembridžas Universitātes vieszinātnieka un Tartu Universitātes vieslektora Dr. Alans Krivellaro (Alan Crivellaro) vieslekcija par aktuālajām problēmām un pētījumiem augu anatomijā. 

Dr. Alans Krivellaro (Alan Crivellaro) ir izcils lektors un zinātnieks – augu ekologs, kura zinātniskā darbība ir saistīta ar augu adaptācijas mehānismu izpēti anatomisko struktūru reakcijās uz ekosistēmās notiekošajiem procesiem. Sadarbībā ar dendroekoloģijas pamatlicēju Eiropā Fritsu Švaingruberu (Frits Schweingruber) veikto pētījumu rezultāti ir publicēti vairākās grāmatās un zinātniskajās publikācijās. Šobrīd sadarbībā ar kolēģiem no Kembridžas Universitātes “Klimata un vides dinamikas grupas” (Climate and Environmental Dynamics group) Alans Krivellaro veic pētījumus kvantitatīvās koksnes anatomijā saistībā ar globālajām pārmaiņām ekoloģijā, tropisko koku sugu noteikšanā un anatomisko pazīmju analīzi dendroekoloģijā.