STUDĒ LU BIOLOĢIJAS FAKULTĀTĒ!


 

LU ir mūsdienīgs akadēmisko un profesionālo studiju centrs, kas līdz ar pētījumiem dabaszinātnēs, humanitārajās, sociālajās, tehniskajās zinātnēs un medicīnā sniedz dažādu veidu un līmeņu augstākās izglītības iespējas kā Latvijas, tā arī citu valstu iedzīvotājiem. Latvijas Universitātē iegūt, stiprināt un papildināt savas zināšanas un prasmes studenti var plašā zinātņu spektrā, tai skaitā arī dabaszinātnēs. Bioloģijas fakultāte piedāvā augstāko akadēmisko izglītību bioloģijā bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās. Kopš biologu sagatavošanas pirmsākumiem Latvijas Universitātē ir pagājuši 86 gadi. Šajā laikā ir mainījies gan fakultātes nosaukums un struktūra, gan tās atrašanās vieta. Visus, kuri ir studējuši bioloģiju, vieno vēlme izprast visu dzīvo, kā arī biologa gars, kas tiek paņemts līdzi no bioloģijas studijām.

Elektroniskā pieteikšanās studijām BAKALAURA studiju programmās


Pieteikšanās un elektroniskā pieteikuma apstiprināšana klātienē studijām BAKALAURA studiju programmās

Latvijas Universitātē, Raiņa bulvārī 19, (telpa tiks precizēta)

  • 12.07. - 18.07.

Reģistrēšanās - līgumu slēgšana klātienē studijām BAKALAURA studiju programmās

Bakalaura studiju programmām Bioloģija  un Biotehnoloģija un bioinženierija

Pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā

LU Dabas māja, Jelgavas iela 1, 501. telpa

  • 25.07. 9.30-17.00
  • 26.07. 9.30-16.00

Pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 2. kārtā

  • 27.07. 9.30-16.00
  • 28.07. 9.30-16.00
  • 29.07. 9.30-12.00
 

Reģistrēties studijām pretendents var, ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru.


Reģistrēšanās - līgumu slēgšana elektroniski studijām BAKALAURA studiju programmās 

Pretendentiem, kuriem ir elektroniskais paraksts eParaksts Mobile, būs iespēja reģistrēties un studiju līgumu parakstīt elektroniski. Sīkāku informāciju par to pretendents saņems e-pastā, uzņemšanas konkursam noslēdzoties.


Vairāk informācijas par uzņemšanu pamatstudijās

Pieteikšanās elektroniski studijām MAĢISTRA studiju programmās

04. - 14.07. Latvijas Universitātes absolventiem (pēc 2003. gada) www.luis.lv

04. - 15.07. Citu augstskolu absolventiem, aizpildot e-veidlapu www.lu.lv


Pieteikšanās klātienē studijām MAĢISTRA studiju programmās
Latvijas Universitātes  Akadēmiskā centra Dabas māja Jelgavas ielā 1, 501. telpa

04.07- 15.07.

pirmdienās,otrdienās trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst. 10.00 – 15.00


Iestājpārbaudījumi

Maģistra studiju programma Bioloģija

18.07.2022. plkst. 10.00, 545. telpā

Maģistra studiju programma Sporta zinātne

19.07.2021. plkst. 9.00, 545. telpa

Maģistra studiju programma Uzturzinātne

19.07.2022. plkst. 9.00, 545. telpa

 


Rezultātu paziņošana studijām MAĢISTRA studiju programmās

19.07.  plkst.10.00 Bioloģijas studiju programmā www.luis.lv

19.07. plkst. 10.00 Sporta zinātne studiju programmā www.luis.lv

20.07. plkst. 10.00 Uzturzinātne studiju programmā www.luis.lv


Reģistrācija un līgumu slēgšana klātienē studijām MAĢISTRA studiju programmās

Latvijas Universitātes  Akadēmiskā centra Dabas māja Jelgavas ielā 1, 501.telpa

19.07. 10.00–16.00
20.07. 9.30–15.00
21.07. 9.30–15.00
22.07. 9.30–15.00
23.07. 9.30–12.00


Reģistrācija un līgumu slēgšana studijām MAĢISTRA studiju programmās elektroniski

Pretendentiem, kuriem ir elektroniskais paraksts eParaksts Mobile, būs iespēja reģistrēties un studiju līgumu parakstīt elektroniski. Sīkāku informāciju par to pretendents saņems e-pastā, uzņemšanas konkursam noslēdzoties.


Vairāk informācijas par uzņemšanu maģistrantūrā

Pieteikšanās klātienē studijām BF doktorantūrā:

23. 08. - 3. 09. 9.00 - 12.30  / 13.00 - 16.00 LU galvenajā ēkā, Raiņa. bulvārī 19, 144. kabinetā

Pieteikšanās elektroniski studijām BF doktorantūrā:

Iesniedzamos dokumentus ieskenētus jānosūta uz ilze.danusevica@lu.lv. E-pastam jāpievieno apliecinājums par nosūtītajiem dokumentiem un  reģistrācijas maksas veikšanu.

Vairāk par pieteikšanos:  67033966 vai ilze.danusevica@lu.lv.


Vairāk informācijas par uzņemšanu doktorantūrā


INFORMĀCIJA PAR 2022. / 2023. AKADĒMISKĀ GADA UZŅEMŠANU


Studijas Bioloģijas fakultātē ir viena no labākajām izvēlēm, ko esmu izdarījusi, jo vide un cilvēki šeit ir spējuši iedvesmot augt, būt zinātkārai un atvērtākai, izprast sevi un procesus man apkārt. Bioloģija ir tik daudzpusīga un aizraujoša, ka, manuprāt, ikviens spētu tajā atrast un ieraudzīt kaut ko fascinējošu; vai tas būtu savvaļā un dabas varenībā vai laboratorijā.

LU BF bakalaura studiju programmas “Biotehnoloģija un bioinženierija” 2. kursa studente Paula Luīze Biteniece

Studējot Bioloģijas fakultātē studentiem ir iespēja attīstīties kā daudzpusīgai personībai, kur tiek attīstīts īpašs domāšanas veids, kas, manuprāt, ļauj saskatīt likumsakarības ne tikai dabā, bet arī sabiedrībā. Studējot bioloģiju, man tas nozīmēja iegūt arī ļoti plašas un daudzveidīgas zināšanas, svarīgākās nianses, kas kļuva nepieciešamas dzīvē, lai profesionālā nodarbošanās radītu prieku.

Topošajiem studentiem iesaku izvēlēties Bioloģijas fakultāti, jo tā ir iespēja iegūt zināšanas ne tikai tradicionālajās jomas nozarēs, bet arī, nu jau mūsdienās popularitāti guvušajās- biotehnoloģijā un bioinženierijā, kas ir mūsu nākotne un kas virzīs mūsu tautsaimniecību. Studējot Bioloģijas fakultātē un iegūstot šīs zināšanas, mēs būsim tie, kas veidos mūsu nākotni.

Bijušais Latvijas Valsts prezidents, LU BF absolvents Raimonds Vējonis