LU Bioloģijas fakultāte 2019./2020.a.g. uzņem studentus starpdisciplinārā veselības aprūpes maģistra studiju programmā ’’Sporta zinātne’’.

Sporta zinātne ir strauji augoša starpdisciplināra nozare, kas pēta gan regulāru fizisko aktivitāšu labvēlīgo ietekmi uz cilvēka fizisko un mentālo veselību, gan iespējas, kā atlētiem uzlabot darbaspējas un samazināt traumu risku. 

Programmas ietvaros tiek sniegta iespēja pētīti un analizēt ne tikai fizisko aktivitāšu pozitīvos aspektus, bet arī mazkustīga dzīvesveida radīto negatīvo ietekmi uz veselību un dzīves kvalitāti dažāda vecuma sabiedrības grupās.

Programmas mērķis ir sekmēt pētījumos balstītu starpdisciplināru zināšanu pārnesi uz sabiedrībā aktuālām sporta un veselības zinātnes tēmām.

Daži no interesantiem studiju kursiem, kurus būs iespējams apgūt programmas ietvaros:

 • Sporta slodžu bioloģija 
 • Cilvēka kustību biomehānika 
 • Personības un diferenciālā psiholoģija sportā 
 • Epidemioloģija
 • 3D vizualizācijas risinājumi treniņu slodžu modelēšanā
 • Veselības psiholoģija 
 • Inovatīvās darbības pamatprasmes
 • Adaptācija izturības un pretestības slodzēm
 • Sporta medicīna 

Daži no jautājumiem, uz kuriem iegūsi atbildes studiju procesa laikā:

 • Kas notiek ķermenī fizisku aktivitāšu laikā?
 • Kā un kāpēc rodas traumas?
 • Kā ķermenis un prāts reaģē uz ekstremāliem apstākļiem?
 • Kā fiziskās aktivitātes var tikt pielietotas dažādu hronisku slimību prevencē un ārstēšanā?
 • Kā atlēti var uzlabot savas fiziskās darbaspējas?
 • Kā jaunākās tehnoloģijas tiek izmantotas cilvēkā notiekošo procesu monitorēšanā?

Darba iespējas:

Absolventi var strādāt sporta slodžu pētniecības un medicīnas centros, sporta aģentūrās un biedrībās, sporta veidu federācijās, sporta medicīnas rehabilitācijas centros, augstskolās. Kā kvalificēti speciālisti var strādāt, sadarbojoties ar citu nozaru speciālistiem: pārtikas tehnologiem (funkcionālu pārtikas produktu izveidē), ar inženieriem (mērierīču un sensoru izstrādē), speciālistiem datorzinātnēs (virtuālās realitātes modelēšanā, veselības veicinošu programmatūru izveidē) u.c.

Uzņemšanas noteikumi:

 • Pieteikšanās no 19. līdz 27. augustam, darbadienās no 10:00 līdz 15:00.
 • Iestājpārrunas 28. augustā plkst. 11:00 (LU Dabas māja, Jelgavas iela 1, 545. telpa)
 • Reģistrēšanās studijām 29. un 30. augustā no 10:00 līdz 15:00.

Iepriekšējā izglītība:

Akadēmiskais bakalaura grāds dabaszinātnēs, datorzinātnēs vai sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā, kā arī tam pielīdzināma augstākā izglītība;

Akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds sporta zinātnē vai sporta pedagoģijā;

Profesionālais ārsta grāds vai bakalaura grāds veselības aprūpē.

Programmas apraksts

Esi radošs un zinošs savas jomas līderis!

Share